Cégképviselet

A legtöbb ügyvéd vállal cégalapítást és módosítást is. A cégalapítás során az ügyvéd elkészíti a társasági szerződést vagy alapító okiratot, melyet elektronikus aláírásával ellátva elektronikus úton továbbít a Cégbíróságnak. Manapság az alapító okirat már törvényben rögzített minta szerint is elkészíthető, akár azt is gondolhatnánk, hogy az ügyvéd tevékenysége csak az alapító okirat hitelesítésére terjed ki.

A cégalapítás során azonban számos olyan kérdés merül fel, melyre csak egy széles körű jogi ismeretek birtokában levő személy tud választ adni. Ilyenek lehetnek a cégalapítással kapcsolatos adó-, TB-, munkajogi- kérdések, vagy például a tagok, vezető tisztségviselők felelőssége. Nálunk ezekre a kérdésekre is választ kap.

Vállaljuk cégek átalakulási ügyeit is, valamint cégek állandó képviseletét. Ez utóbbi általában olyan formában valósul meg, hogy a cég vagy havi átalánydíjas megbízást ad, vagy óradíjas keretmegbízást. A átalánydíjas megbízás keretében – tekintet nélkül a havi munka mennyiségére – ellátjuk cégek képviseletét bíróságok, hatóságok előtt, továbbá jogi tanácsadást és okiratszerkesztést végzünk részükre.