Társasházi ügyek

Kevesen gondolnak arra, hogy mindennapi lakhatásunknak komoly jogi vonatkozásai vannak. Különösen így van ez azoknak az esetében, akik emeletes házban laknak, vagy legalább olyan ingatlanban, ahol kettőnél több lakás van. Ha a lakástulajdonosok úgy döntenek, az ilyen ingatlanokban lehetőség van társasházzá alakulásra.

Vállaljuk társasházak alapítását, illetve a társasházi alapító okirat módosítását is. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy egy ingatlant már az épület felépítése előtt is társasházzá lehet alakítani, amennyiben jogerős építési engedély rendelkezésre áll. Ezzel megelőzhetőek a tulajdonosok közötti viták. (A gyakorlatban régebben inkább építőközösséget alakítottak a tulajdonosok, szabályozandó az építkezés alatt a jogviszonyt. Ekkor az építőközösség a kivitelezővel egy személyként állt szemben, nem pedig minden egyes leendő tulajdonos kötött külön kivitelezési szerződést. Sajnos ez a gyakorlat az utóbbi években visszaszorult.).

A társasház bejegyzése akkor történik meg, ha a végleges használatba vételi engedélyt ad ki az építési hatóság a felépült épületre, melyet a földhivatali térképen is fel kell tüntetni. Ekkor minden egyes lakás önálló helyrajzi számot kap.

Szolgáltatásainkat társasházi közös képviselőknek is ajánljuk, mivel jelenleg is kapcsolatban állunk egy olyan céggel, mely több ezer társasházi lakást kezel. Ebben a körben általában a közös költségek behajtását végezzük, mely az egész tulajdonosi közösség érdeke. De közreműködünk minden egyéb ügyben, mely jog szakértelmet igényel (pl.: bérleti szerződések, jelzálog bejegyzés).

Vállaljuk szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) elkészítését is, melyet a jogszabály szerint kötelező megalkotni. Ebben a társasház szervezetét, szerveinek hatáskörét, feladatait, és a házirendet kell rögzíteni.