Házassági bontóper

Amellett, hogy a válóper során a bíróság előtt képviseljük ügyfeleinket, azt is vállaljuk, hogy a per megindítása előtt az ellenféllel egyeztetést folytassunk. Ennek több esetben az lett az eredménye, hogy sikerült elkerülni a válást, helyreállt a házassági életközösség. Nem kell hangsúlyozni, hogy ez milyen előnyt jelent a gyermekeknek! Amennyiben ilyen ideális eredményt nem sikerül elérni, úgy az egyeztetés eredménye legalább az lehet, hogy a válóperben minden kérdést megegyezéssel sikerül rendezni. Túl azon, hogy ez milyen költség megtakarítást jelent az ügyfeleknek, a jövőre nézve megalapozza a jó viszonyt a volt házasfelek között.

A házasság felbontása nélkül is meg lehet szüntetni a törvény erejénél fogva keletkező házassági vagyonközösséget. Házasság megkötésekor továbbá a házasfelek szerződésben eltérhetnek a törvény által vélelmezett 50 – 50 %-os szerzési aránytól. Az ilyen szerződéseket házassági vagyonjogi szerződésnek nevezzük, mely csak közokirati formában vagy jogi képviselő ellenjegyzésével érvényes.