Tartozások behajtása

A különböző követelések behajtására rendelkezésre álló törvényes eszközök közül a legmegfelelőbbet javasoljuk Önnek. A behajtás folyamata általában egy ügyvédi felszólító levéllel indul, amely sokszor elegendő ahhoz, hogy a kötelezett tartozását teljesítse.

Egyéni vállalkozók és természetes személyek ellen a tartozás további behajtására fizetési meghagyást, esetlegesen peres eljárást, majd végrehajtást kell indítani. A fizetési meghagyás egy egyszerűsített eljárás, amely rövid időn belül vagy végrehajtható határozattal zárul, vagy peres eljárásként folytatódik tovább. Amennyiben a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, úgy végrehajtási eljárást lehet indítani. A végrehajtás alapvetően a végrehajtó feladata, de a jogi képviselet ajánlott. A végrehajtónak hozzáférése van olyan adatbázisokhoz, amelyet ügyvéd vagy természetes személy megtekinteni nem tud. (Pl. országos ingatlan-nyilvántartás, gépjármű-nyilvántartás, APEH-NAV adatbázis).

Cégek esetében az eredménytelen ügyvédi felszólítás után felszámolási eljárás megindítását javasoljuk ügyfeleinknek. A felszámolási eljárást azért preferáljuk a végrehajtási eljárással szemben, mert a felszámolási eljárás során viszonylag rövid időn belül kiderül, hogy a cég egyáltalán képes-e teljesíteni kötelezettségét. Amennyiben a Bíróság az adós cég felszámolását elrendeli, természetesen előfordulhat, hogy a tartozás nem térül meg. A végrehajtási eljárás során azonban ez sokszor csak évek múltán derül ki, miután az ügyfél komoly összegeket fordított a fizetési meghagyásos-, peres-, végrehajtási eljárásra. Sajnos a felszámolás manapság rendkívül gyakori a gazdasági életben tapasztalható körbe tartozások miatt. Felszámolást természetesen jogerős bírósági határozat birtokában is lehet indítani.

Természetesen a fentieken kívül bármilyen polgári peres ügyben vállaljuk a jogi képviseletet, legyen az kártérítés, szavatossági igény, személyiségi jogi per, stb.